Choď na obsah Choď na menu
 


Občianske združenie Rákošská cächa vzniklo na popud pár jednotlivcov, ako výsledok absencie spoločenských akcií pre všetkých obyvateľov obce Rákoš, nie len pre členov jednotlivých politických strán alebo zoskupení. Jedným z ďalších záujmov OZ bolo spropagovať prírodné a historické miesta obce Rákoš a jeho okolia, pre širokú verejnosť. 

Ustanovujúca členská schôdza sa konala 28.1.2015 v priestoroch bývalého hostinca  v Rákošskej Bani. Na základe vytvorenia a schválenia základných dokumentov ( Zakladateľská listina, ... ), sa dali vypracovať Stanovy OZ Rákošská cächa, ako aj registrácia OZ s názvom Rákošská cächa. Názov bol odvodený od najstaršej datovanej tradície v obci Rákoš a to banského spolku Poctivá banská cächa ( cächa - odvodené od slova cech - banský spolok, no v miestnom dialekte ).

Registrácia bola vykonaná dňa 24.2.2015 sekciou verejnej správy Ministerstva vnútra SR.  Na základe tejto skutočnosti, prípravný výbor pokračoval v zriaďo-vaní ďalších potrebných náležitostí ako sú bankový účet, registrácia na DÚ, atď Popri týchto úkonov, sa začalo na riešení možných projektov ako aj na hľadaní nových členov OZ.

 

 

 

 

 

2 %

 
19. 2. 2020 | Rubrika: Aktuality

Prihláška OZ Rákošská cächa 2020

 
9. 1. 2020 | Rubrika: Dokumenty

Vianoce

 
27. 12. 2019 | Rubrika: Aktuality

Rannogotický kostol Najsvätejšej trojice v Rákoši.

 

Úzkorozchodná železnička

 
13. 12. 2016 | Rubrika: Banícka história

Lanovky

 
13. 12. 2016 | Rubrika: Banícka história | Fotografie: Lanovky zo Železníka