Choď na obsah Choď na menu
 


Občianske združenie Rákošská cächa vzniklo na popud pár jednotlivcov, ako výsledok absencie spoločenských akcií pre všetkých obyvateľov obce Rákoš, nie len pre členov jednotlivých politických strán alebo zoskupení. Jedným z ďalších záujmov OZ bolo spropagovať prírodné a historické miesta obce Rákoš a jeho okolia, pre širokú verejnosť. 

Ustanovujúca členská schôdza sa konala 28.1.2015 v priestoroch bývalého hostinca  v Rákošskej Bani. Na základe vytvorenia a schválenia základných dokumentov ( Zakladateľská listina, ... ), sa dali vypracovať Stanovy OZ Rákošská cächa, ako aj registrácia OZ s názvom Rákošská cächa. Názov bol odvodený od najstaršej datovanej tradície v obci Rákoš a to banského spolku Poctivá banská cächa ( cächa - odvodené od slova cech - banský spolok, no v miestnom dialekte ).

Registrácia bola vykonaná dňa 24.2.2015 sekciou verejnej správy Ministerstva vnútra SR.  Na základe tejto skutočnosti, prípravný výbor pokračoval v zriaďo-vaní ďalších potrebných náležitostí ako sú bankový účet, registrácia na DÚ, atď Popri týchto úkonov, sa začalo na riešení možných projektov ako aj na hľadaní nových členov OZ.

 

 

 

 

 

2 % 2020

Milí členovia a fanúšikovia nášho OZ, aj tento rok sme sa zaregistrovali ako príjemca 2% podielu zaplatenej dane..., preto vás prosíme, ktorí máte záujem a ste ochotní prispieť nám, tak v momente ako budete mať potvrdenie o zaplatení dane zo mzdovej učtárne ( na platnom tlačive 2020 ) mi dajte vedieť a prídem s tlačivami na vyplnenie (platné pre rok 2021) a osobne ich odnesiem na daňový úrad ( ak to chcete urobiť osobne, len to vítame ). Je to jedinečná príležitosť ako nás podporiť, s tým že vás to nestojí nič. V prípade že je niekto SZČO , registračné údaje poskytneme.

 
10. 2. 2021 | Rubrika: Aktuality

Evidenčná kniha Poctivej baníckej cächy

fotodokumentacia-2.png

 
26. 1. 2021 | Rubrika: Aktuality

Šťastné a veselé

 
20. 12. 2020 | Rubrika: Aktuality

Prvé naše reklamné predmety.

I napriek zvláštnej dobe, OZ Rákošská cächa nezaháľa a vytvorila v spolupráci s LSR, š.p., OZ Revúca v rámci aktivít Lesnej pedagogiky, leták o NCH malých netopierov. OZ Rákošská cächa v rámci vlastných aktivít vytvorila aj prvé magnetky z nášho okolia, ktoré budú na predajnom mieste Baníckej expozície v Rákošskej Bani.

 

 
25. 10. 2020 | Rubrika: Aktuality

Kalendár 2021

Aby sme sa tešili už na ďalší rok, máme už aj nový kalendár, ktorý bude v ponuke na vianočných akciách, alebo na OZ Rákošská cächa.

 
25. 10. 2020 | Rubrika: Aktuality

Banícka expozícia v Rákošskej Bani

 
13. 7. 2020 | Rubrika: Aktuality | Fotografie: Banícka expozícia v Rákošskej Bani - otvorenie.

2 %

 
19. 2. 2020 | Rubrika: Aktuality

Prihláška OZ Rákošská cächa 2020

 
9. 1. 2020 | Rubrika: Dokumenty

Rannogotický kostol Najsvätejšej trojice v Rákoši.

 

Úzkorozchodná železnička

 
13. 12. 2016 | Rubrika: Banícka história